UIP, Session (Visit), User (Visitor) แตกต่างกันอย่างไร

web_traffic

UIP, Session (visit) และ User (visitor) ทั้งสามคำนี้เป็นเมตริคที่ใช้บอกจำนวน traffic ที่เข้าเว็บไซต์ของเรา แต่มีความแตกต่างกันอยู่มากพอสมควร จึงทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและนำไปใช้งานอย่างไม่เหมาะสม การเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้เป็นหลัก ซึ่งบทความนี้จะอธิบายคำจำกัดความของแต่ละคำเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถเลือกใช้งานได้อย่างถูกต้องแท้จริง

UIP คือจำนวนการเข้าเว็บไชต์ที่ดูจาก UIP (unique IP address) ซึ่งหมายความเป็นการนับจำนวนไอพีที่ไม่ซ้ำกันที่เข้ามาในเว็บในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งการใช้ UIP เป็นสิ่งที่อาจจะฟังแล้วคุ้นเคยที่สุดในบรรดาสามคำนี้ คนทั่วไปมักจะพอเข้าใจ แต่ UIP ก็เป็นเมทริคที่ให้ความคลาดเคลื่อนได้มากที่สุดเช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากบริษัทหนึ่งมีไอพีในการออกอินเทอร์เน็ตเพียงไอพีเดียว แต่มีพนักงานสิบคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตที่เครื่องของตัวเองเพื่อเข้ามาในเว็บ traffic ของเว็บไซต์นั้นจะถือว่ามีการเข้ามาเพียงหนึ่งคนเท่านั้น

Session (Visit) เมตริคนี้จะเห็นได้ในเกือบทุกรีพอร์ทของ google analytics เป็นการนับ traffic ตาม session ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเว็บไซต์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต หรือมือถือ

แล้ว session คืออะไร session คือช่วงเวลาหนึ่งที่ user เข้าใช้งานเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่ง โดยที่ Session แต่ละ Session ไม่จำเป็นต้องมีเวลาเท่ากัน ค่าปกติของกูเกิ้ลหาก user ไม่มี action ใดบนหน้าเว็บเกิน 30 นาที session นั้นจะหมดอายุ action ใดๆ ที่เริ่มต้นหลังจาก session หมดอายุจะเริ่มนับเป็น session ใหม่ทันที

ขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพดังนี้ นาย A เข้าเว็บแล้วเปิดูหน้าเพจสามหน้าแล้วเดินออกไปกินข้าวชั่วโมงหนึ่ง session นั้นจะหมดอายุลง หลังจากกลับจากกินข้าว นาย A คลิ้กลิ้งกลับไปที่หน้าแรก session ใหม่จะเกิดขึ้น ในกรณีนี้ Session จะเท่ากับ 2 ครั้ง ยังมีอีก 2 กรณีที่ทำให้ session หมดอายุลงได้ ซึ่งก็คือ

  1. หลังเวลาเที่ยงคืน ตาม time zone ที่เซ็ตไว้ใน analytics ดังนั้นสมมติว่าหากมีการเข้าสู่เว็บไซต์เวลา 23.55 แล้วคลิ้กเปลี่ยนหน้าเวลา 0.05 กรณีนี้จะนับเป็น 2 visits
  2. เมื่อ แคมเปญ Source เปลี่ยน เช่นการ search ด้วย Google แล้วคลิ้กมาที่เว็บไซต์เรา หลังจากนั้นกด  Back กลับไป search ใหม่ แล้วคลิ้กโฆษณาที่เราซื้อ Google Search ad ไว้ ในกรณีการคล้ิกเข้ามาจากโฆษณาจะถือเป็น  session ใหม่ แม้ว่าการเข้ามาทั้งสองครั้งจะห่างกันไม่เกินห้านาทีก็ตาม

User (Visitor) การนับจำนวน User นั้น กูเกิ้ลจะนับจาก cookie ตัวหนึ่งซึ่งจะมีการเก็บ User ID เอาไว้ (ซึ่งไม่ใช่ session cookie) นั่นหมายความว่าถึงแม้จะมีการเข้าเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งทุกวันวันละครั้งเป็นเวลาหนึ่งเดือน เวลาเราดูรีพอร์ทใน Google Analytics เดือนนั้น เราจะเห็นเป็น 1 user เท่านั้น แต่เป็น user ที่มี 30 session ถ้าอธิบายให้เข้าใจอย่างง่ายๆ ก็คือ user จะนับจากจำนวนคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต หรือมือถือที่เข้าสู่เว็บไซต์นั่นเอง ดังนั้นคนสองคนที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกันก็จะนับเป็น 1 User ถึงแม้่ว่าจะใช้เข้าสู่เว็บไซต์กันคนละเวลาก็ตาม หรือคนหนึ่งคนใช้โน้ตบุ๊คและมือถือเข้าเว็บไซต์ Google ก็นับเป็นสอง User แม้จะเป็นคนคนเดียวกันก็ตาม
***  หากเครื่องที่ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์มีการบล็อก cookie กูเกิ้ลจะไม่สามารถเก็บค่า session และ user ได้
*** การแสดงผลจำนวน traffic เช่น session หรือ user นั้นจะเป็นการคำนวนจากช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ถูกกำหนดไว้ กรณีของ User หากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเข้าสู่เว็บในวันที่ 18, 21 มกราคม ถ้าเลือกให้แสดงรีพอร์ทระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม User ที่มาจากคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะเท่ากับ 1 แต่ถ้าเลือกให้แสดงรีพอร์ทวันที่ 1-15 มกราคม User ก็จะเท่ากับ 0 เป็นต้น เมื่อเข้าใจแล้ว ก็ลองเลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับ 🙂

Happy Analytics 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s